Scroll Page top

JieDa / CHECK SHORTS

View more

JieDa / GEOMETRIC PRINT BIG T-SHIRT

View more

JieDa / SWITCHING HOODIE

View more

JieDa / SHORT TRENCH JACKET

View more

JieDa / TAILORED JACKET

View more

JieDa / OPEN NECK SHORT VEST

View more

JieDa / DOUBLE TAILORED JACKET

View more

JieDa / CHECK OVER SHIRT

View more

JieDa / SWITCHING TUCK SLACKS

View more

JieDa / SLIT SLACKS

View more

JieDa / CHECK SLIT SLACKS

View more

JieDa / TRENCH SHIRT

View more

JieDa / PANEL DENIM PANTS

View more

JieDa / WESTERN BELT

View more

JieDa / DENIM JACKET

View more

JieDa / SLIT DENIM PANTS

View more

JieDa / JieDa LOGO SOCKS

View more

JieDa / WALLET CHAIN

View more

Visit us @ our store.
16 Tatemachi .
Kanazawa, Ishikawa

(076) 264 8306

Closed:wednesday

Open:11:00 - 20:00